5de en 6de leerjaar van Broeder Pieter

1: Hugo Claes  
3: Gilbert Lesage  
4: Henri Pieters  
5: Klaus Hugo  
6: José Van Luchenen
7: Paul Luyckx  
8: Stéphane Kozyreff   10: Kamiel Demeersman  11: Segers 
12: Broeder Pieter